ploty

Výhody živého plotu

krajina význam Sítě živé ploty, a na některých místech suché kamenné zdi, které pokrývají tolik naší krajiny rozeznat změny v topografii, půdy a základní geologie, a definovat aktuální, a často v minulosti, vzory zemědělství a jiné využívání půdy. Společně s lesy, silnice a osad, dávají charakter krajiny a rozšiřovat podstatně menší rozlišovací způsobilost. Představte si krajinu bez živých plotů. Jak beztvarý a nevýrazný, že by bylo! Pro informace o významu živých plotů do krajiny ve vaší oblasti, viz Natural England je společný charakter Oblasti článek. Wildlife význam Živé ploty jsou pro volně žijící živočichy velmi důležité samy o sobě, a teď, když se skládají převážně z nativní stromů a keřů jsou uznány jako prioritní stanoviště pro zachování aktivity v rámci cílů Anglii biologické rozmanitosti do roku 2020. Jako směs lesy, křoviny a louky a pastviny, remízky obsahují velké množství různých druhů rostlin a živočichů, i přes velké pruhy na venkově jsou základním stanovištěm a útočištěm pro většinu naší zemědělské půdy divoké zvěře. Živé ploty jsou také důležité pro velké množství ohrožených nebo vzácných druhů. Jedná se o rostliny, jako je Plymouth hrušky, hmyz, jako je Ostruháček Březový motýla, ptáky, jako je Strnad Cvrčivý a savce, jako je dormouse. Velmi vysoká Význam živých plotů pro ptáky je z těchto skutečností jasné. Ne méně než 21 prioritních BAP ptačích druhů jsou spojeny s živými ploty a 13 z nich, živé ploty jsou primární stanoviště. Stejně tolik jako 16 z 19 ptáků vláda použila k posouzení stavu zemědělské půdy volně žijících živočichů jsou spojeny s živými ploty, s 10 jejich použití jako primární stanoviště. Pro další informace viz naše Význam živých plotů pro ptáky Excel souboru. Pro další informace o volně žijící živočichy živých plotů, prohlédněte si naši volně žijících živočichů a živých plotů stránku.